Polyvagalteori
i psykoterapi

Den första svenska boken om polyvagalteori

Polyvagalteorin beskriver hur människors sociala samspel och respons på stress styrs av det autonoma nervsystemet och visar på sambandet mellan kroppsliga reaktioner, tankar och känslor. Psykologen Stephen Porges som utvecklat teorin beskriver den som en manual för mänskligheten.

Läs ett utdrag

Ett nytt perspektiv för att förstå och behandla trauma

På sociala medier har polyvagalteorin blivit viral och den är livligt omdiskuterad på internationella forum för psykologi och självutveckling. Nu släpper Lina Skantze, legitimerad psykoterapeut med lång klinisk erfarenhet, den första boken på svenska om polyvagalteori som beskriver modellen.

Med konkreta exempel och praktiska övningar erbjuder boken ett stöd som hjälper dig att förstå och bearbeta trauman, öka resiliens och främja långsiktigt läkande, balans och välbefinnande.

Boken Polyvagalteori i psykoterapi bjuder in dig som läsare att lära känna det autonoma nervsystemet och dess roll i vår mentala och fysiska hälsa. Förståelsen för våra fysiologiska reaktioner utifrån ett överlevnadsperspektiv är hjälpsam i alla former av terapeutisk behandling – det som försiggår i kroppen blir inte bara begripligt och rimligt utan också möjligt att påverka.

På ett lättbegripligt sätt förklarar Lina Skantze den revolutionerande teorin och hur den praktiskt kan appliceras både i vårt vardagliga liv och i mötet med klienter inom psykoterapi.

Om författaren

Lina Skantze är leg. psykoterapeut med grundutbildning i KBT, bas i anknytningsteori och vidareutbildning inom schematerapi, behandling av komplext trauma, klinisk hypnos och EMDR. Hon är verksam vid sin mottagning i Stockholm.

Foto: Anne Nyblaeus

”Lina Skantze levandegör teorin med vardagliga exempel som visar hur terapeutens varsamma närvaro underlättar i den integrativa processen. Den här boken kan läsas med stor behållning av psykoterapeuter men också av människor som behöver förståelsen och övningarna för egen del”

Mia Östlin, leg. psykoterapeut